wróć do Projektów

Structured process

Systemy edukacyjne online pozwalają na zarządzanie zdobywaniem wiedzy przez pracowników organizacji na wielu poziomach. W zależności od typów struktury, system e-learningowy może nie tylko porządkować proces, ale również realizować elementy szkoleniowe online.

Do naszych zadań należała realizacja całej struktury przejścia przez wielopoziomowy system szkoleniowy dla użytkownika razem z agencją Havas. Poszczególne typy uprawnień przydzieliliśmy określonym rolom, a następnie tworzyliśmy ścieżki i ustrukturyzowaliśmy dostępne materiały. Projekt zakładał stworzenie na nowo całości UX tak, aby bez względu na typ uprawnień jakie posiadał użytkownik, dotarcie do kluczowych informacji odbywało się błyskawicznie.

To jeden z tych projektów, w których rozwiązanie oparte jest na wielopoziomowej architekturze uprawnień oraz ról. Zadaniem agencji było również uproszczanie poruszania się po systemie. Tam, gdzie mogliśmy uwypuklić dane, skrócić wejście albo wyjście, porządkowaliśmy strukturę tworząc nowe, uproszczone rozwiązania.

Jest to typowy projekt korporacyjny, w którym komunikacja wizualna pełni drugoplanową rolę, a na pierwsze miejsce wysuwa się zakres uprawnień do treści.

Proszę, zabierz mnie do::